>
download
algemene voorwaarden
   
> DNR 2005

INTRODUCTIE

KR8architecten  werkt met enthousiasme aan de meest uiteenlopende ontwerpopdrachten in geheel Nederland op het gebied van architectuur, interieur en recreatie. Sinds 1977 is het bureau gevestigd in Borger (Dr) en vanaf 2005 actief als KR8architecten.

K

Christa Kuiper

Architectonisch vormgever BNI ontwerper
Landschap, gebouw en interieur, adviseur procedures.

R Jan Willem de Reus Architect BNA ontwerper landschap, gebouw, adviseur procedures en bouwprocessen.

A Architectuur

Passie voor vernieuwend en eigentijdse architectuur.  Maar ook oog voor duurzaamheid en hergebruik, transformatie van bestaande gebouwen tot eigentijdse bruikbare concepten.

C Creativiteit

Is onze basis : In elke ontwerpvraag zien wij een uitdaging die op verrassend wijze wordt beantwoord.

H Haalbaarheid

Oog voor realiteit. Zoeken naar haalbare mogelijkheden binnen
Bestemmingsplan en creatieve kansen binnen Ruimtelijke Ordening.  Secure calculatie van investeringsbudget.
Bewaking van bouwkosten gedurende het bouwproces.

T Teamwork

Goede samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper om wensen en juiste programma te benoemen. Goed samenspel tussen ontwerpers en constructeur, technische tekenaars, installatieadviseurs, calculator en bestekschrijver levert een gedegen plan.

KR8architecten is aangesloten bij

 

BNA  (Bond van Nederlandse Architecten) en

  BNI  (Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten)

 

RECRON  (Branchevereniging Recreatiebedrijven)

 

Als RECRON-topadviseur heeft het bureau vele recreatieprojecten (terreinplannen en gebouwen) in een groot deel van Nederland gerealiseerd.

 

WERKWIJZE

Graag beantwoorden wij uw mail of telefoongesprek met een afspraak voor een kennismakend gesprek.
In het kennismakend gesprek bespreken we programma, plek en uitgangspunten voor het ontwerp. Vervolgens maken wij een schriftelijke offerte van de te verrichten werkzaamheden en gaan we aan de slag na overeenstemming over de honorariumafspraak.
Met ideeschetsen en ontwerptekeningen wordt naar het Definitief Ontwerp toegewerkt waarbij gewerkt wordt met handschetsen, 3D-modellen en CAD-tekeningen.

Het definitief ontwerp wordt ingezet voor afstemming bij overheden, procedures, financiële toetsing. Daarna wordt het plan technisch uitgewerkt voor de aanvraag bouwvergunning (digitale aanvraag Omgevingsvergunning), aanbesteding en realisatie. De uitvoering wordt begeleid middels esthetische bouwbegeleiding / directievoering. Begeleiding financiële traject: maken van kostenraming, beoordelen offertes aannemers, administratieve gunning, controle financiën fase uitvoering en eindafrekening bij oplevering.
Samen met opdrachtgever wordt het pakket van dienstverlening bepaald: (beperkt) ontwerp t/m aanvraag bouw vergunning of (uitgebreid) ontwerp t/m aanbesteding of t/m bouwbegeleiding.

KR8architecten verzorgt regelmatig ontwerpstudies / haalbaarheidsstudies vooraf aan het maken van een daadwerkelijk bouwplan: eenvoudige ontwerpstudie, gesprekken bij gemeente omtrent haalbaarheid, onderzoek van mogelijke bestemmingsplansplanwijziging.

Naast plannen voor architectuur en interieur maakt KR8architecten terreinplannen voor recreatiebedrijven (uitbreiding of  herontwikkeling / modernisering recreatiebedrijven) veelal in combinatie met rapportage recreatiemanagement-adviesbureau.

 

KR8architecten is actief op het gebied van:

WONEN
Woonhuisverbouwingen op maat
Individuele woonhuizen
Projectmatige woningbouw
Appartementengebouwen
Wonen ouderen en zorg
Renovatie woningbouw

UTILITEIT
Bedrijfsgebouwen
Kantoren
Clubhuizen
Gezondheidszorg
Scholen
Kinderopvang

INTERIEUR
Kleur- en interieuradvies
Inrichting woonhuizen
Kantoorontwerp
Thematisering
Ontwerp maatwerkmeubilair

RECREATIE
Terreinplannen campings (nieuw-herinrichting-uitbreiding)
Terreinplannen bungalowparken
Terreinplannen centrumgebied
Recreatiewoningen
Subtropische zwembaden
Buitenzwembaden
Zwembadoverkappingen
Centrumgebouwen
Elkweervoorzieningen
Horecagebouwen
Kinderspeelvoorzieningen
Receptiegebouwen
Toiletgebouwen
Dienstgebouwen

BEGELEIDING
Afstemming en begeleiding bij gemeenten
Begeleiding (Mini)Bestemmingsplanprocedures
Bestemmingsplanprocedures

   


kr8 kr8architecten krachtarchitecten kracht kragt kraght architect architecten architectenbureau architectuur borger
drenthe binnenhuisarchitect interieurarchitect BNA BNI recreatie Recron RICN terreinplannen Christa Kuiper Jan Willem de Reus Ruurd Visser Jakob Woldendorp campingontwerp vakantiewoning recreatiewoning woningbouw ouderenhuisvesting KR8architecten is een Architectenbureau gevestigt te Borger. We zijn actief op het gebied van architectuur, interieur en recreatie. KR8Architecten is lid van de BNA (beroep nederlandse architecten) en van de BNI (beroep nederlandse interieurarchitecten). KR8architecten is ook actief op het gebied van recreatie gerelateerde bouwprojecten en zijn wij dan ook een Recon adviseur. krachtarchitecten kracht architect architecten architectuur borger drenthe binnenhuisarchitect interieurarchitect BNA BNI recreatie Recron RICN terreinplannen Christa Kuiper Jan Willem de Reus Ruurd Visser Jakob Woldendorp campingontwerp vakantiewoning recreatiewoning woningbouw ouderenhuisvesting wonen zorg woonzorg zorghuisvesting woonhuisverbouwing bouwplannenwonen zorg woonzorg
zorghuisvesting woonhuisverbouwing bouwplannen
home | | over ons || medewerkers | | projecten | | contact